terpalen_an.gif (4565 bytes)

De heemkring geeft het tijdschrift TER PALEN uit met bijdragen over de lokale geschiedenis. De artikels zijn het resultaat van heel wat opzoekwerk van onze leden en medewerkers. Wie lid wordt van onze vereniging ontvangt het tijdschrift driemaandelijks. De nummers verschijnen in maart, juni, september en december.

Daarnaast zorgt Ter Palen geregeld voor een SPECIALE UITGAVE, die uitgebreider ingaat op een aspect van de plaatselijke geschiedenis.

  • In 1999 was dat:  IN AL VREUGD EN ROUWEN, naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten-Hemel-Opgenomen Briel te Baasrode-Buggenhout. Ruim vierhonderd pagina's met meer dan driehonderd foto's en tien grafieken schetsen de voorgeschiedenis, de oprichting van de parochie, de bouw van de kerk en de evolutie van vijftig jaar sociaal en kerkelijk leven onder zes pastoors. (uitverkocht)

  • In 2001 bracht Ter Palen een kijkboek over Buggenhout 2000 in 150 kleurenfoto's. Meer info [HIER].

  • In 2007 verscheen het boek over de BOSKAPEL. Het boek is nu uitverkocht.

  • In 2013 verscheen "IN BEDRIJF", een kijk op het Buggenhoutse economische verleden (1830-1980) - door Steve De Maeyer / Meer INFO HIER

In 2017 verschijnt het tijdschrift TER PALEN in de 41ste jaargang.
Op deze site worden naast de inhoud van het recentste nummer ook uittreksels gepubliceerd. 
(zie Archief)

Tijdschrijft Ter Palen

41e jaargang nr. 2 - juni 2017

De Buggenhoutse roots van Incar Dansspektakel - deel 2 p. 51 - 65
Oorlogsdagboek WO II door Felix Van Riet - deel 2 p. 66 - 75
Nostalgie vr de fusie p. 76 - 77
Buggenhout en Buggenhoutenaren in "Den Groote Oorlog" - aanvulling 4 p. 78 - 83
Oep sm Biggenaats... De Kroenink van ons Lievraaken en de wg no dorses taa p. 84 - 88 
Ter Palen over Ter Palen p. 89 - 93
Geslaagde lezing "Onder Vlaamse Velden" p. 94

Index tijdschrift van jg. 1 tot en met jg. 41.2 (doorzoekbare PDF)

Met de steun van de 

Erfgoedcel Land van Dendermonde

en de Vlaamse overheid

Naar index

Deze pagina is een onderdeel van een site met frames. Als je geen navigatieframe ziet aan de linkerzijde, kun je via deze knop naar de indexpagina.